Rezervați acum!

Politica de confidențialitate a datelor

Acest website este deținut de Amedecross SRL, cu sediul social în Haieu (Băile 1 Mai), Nr. 11B, jud. Bihor, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J05/905/2009, cod de înregistrare fisclă RO25743973.

Confidențialitatea dumneavoastră este importantă pentru noi. Aceasta notă de informare vă explică ce date cu caracter personal colectează Amedecross SRL de la dumneavoastră, prin intermediul interacțiunilor noastre cu dumneavoastră, modul în care utilizăm datele respective, precum și temeiul legal al prelucrărilor pe care noi le facem.
Conform Regulamentului UE 2016/679, prin "prelucrare de date" se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, stergerea sau distrugerea.
În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs. cu caracter personal. În calitate de operator de date cu caracter personal, Amedecross SRL va avea întotdeauna în vedere ca prelucrarea de date să fie adecvată și limitată la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care aceste date sunt preluate.

Ce date cu caracter personal colectăm ?

Pentru a interacționa cu dumneavoastră prelucrăm datele dumneavoastră de contact (nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail, adresa postală). Atunci când vă furnizăm un serviciu prelucrăm date, precum cod numeric personal, serie și număr act identitate sau date bancare. Datele personale de pe factură sau alte documente fiscale sunt înregistrate la cererea expresă a clientului.

Amedecross SRL colectează datele pentru a opera eficient și a vă furniza cele mai bune experiențe legate de serviciile noastre. Furnizați unele din aceste date direct, voluntar, de exemplu, atunci când:
- ne sunați la telefon pentru rezervări, oferte, intrebări sau informații despre serviciile noastre. Vă specificăm faptul că nu înregistrăm nicio conversație telefonică pe care o avem cu dumneavoastră.
- ne contactați prin intermediul unui formular din website pentru rezervări, oferte, întrebări sau informații.

De asemenea, putem prelucra informații despre dispozitivele utilizate pentru accesarea website-ului și despre interacțiunea dumneavoastră cu website-ul nostru.

Zonele publice, recepție, parcare, terasă sunt supravegheate cu camere video, pentru siguranța clienților și a bunurilor proprii ale clienților. Înregistrările sunt păstrate 30 de zile pe serverul hotelui, la care are acces doar managerul acestuia.

De ce prelucrăm datele dumneavoastră?

Datele pe care ni le oferiți voluntar (nume, prenume, telefon, adresa de email), au ca temei legal faptul de a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 679/2016). Folosim datele pentru a vă putea furniza o ofertă sau factură fiscală.

Dacă ne-ati solicitat o ofertă, informatii legate de serviciile noastre sau ați efectuat o rezervare, prelucrăm datele dumneavoastră pentru a vă putea răspunde la solicitări și pentru a vă furniza serviciul respectiv.

De asemenea, utilizăm aceste date pentru realizarea următoarelor interese legitime ale noastre sau ale partenerilor noștri:
- Oferirea de servicii asociate;
- Pentru a asigura buna funcționare a website-ului nostru și pentru a îmbunătăți performanța acestuia, precum și pentru a asigura accesul dumneavoastră la conturile create în cadrul website-ului;

Cu consimțământul dumneavoastră, putem folosi datele dumneavoastră și în scop de marketing:
- Transmiterea de promoții, oferte și noutăți adaptate intereselor și nevoilor dumneavoastră;
- Servicii de marketing și publicitate cu privire la serviciile noastre;

Cât timp prelucrăm datele dumneavoastră?

Vom stoca datele numai atâta timp cât este necesar pentru a realiza scopul prelucrării sau pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale sau legale.
Perioadele de păstrare a informațiilor dumneavoastră cu caracter personal depind de scopul în care sunt procesate datele cu caracter personal.
Vom păstra informațiile cu caracter personal atâta timp cât sunt necesare indeplinirii scopurilor prelucrării, dar nu mai mult de de 5 ani de la ultima vizită pe website sau ultima interacțiune cu noi.
In cazul in care ți-am emis o factură, datele tale vor fi stocate conform legii.

Cui dezvăluim datele dumneavoastră?

Pentru a putea atinge scopurile descrise mai sus, Amedecross SRL poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal altor entități: furnizorilor de produse și servicii angajati de Amedecross SRL. pentru interacțiunea cu dumneavoastră, respectiv:
- partenerilor Amedecross SRL prin intermediul cărora sunt vândute serviciile pe care ni le solicitați;
- furnizori de servicii IT ce asistă Amedecross SRL pentru funcționarea și întreținerea website-ului web;
- companii specializate ce desfășoară campanii de marketing sau cercetare de piață în numele Amedecross SRL;
- servicii de măsurare a traficului de date;
Dezvăluirea datelor dumneavoastră cu caracter personal este realizată în baza unui contract încheiat cu destinatarii datelor, prin care aceștia se obligă să utilizeze datele exclusiv în scopul în care le-au fost încredințate, să respecte obligația de confidențialitate și de asigurare a securității datelor, precum și să respecte toate prevederile legislației în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

Formulare de înregistrare la sosirea în hotel sunt transferate conform legii, Postului local de Poliție Baile Felix, care le pastrează și utilizează conform legii.

De asemenea, putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal unor autoritati publice (Parchet, Poliție, instanțe judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate de acestea.

Ce drepturi aveți și cum le puteți exercita?

În temeiul legilor aplicabile din domeniul protecției datelor, aveți următoarele drepturi pe care le puteti exercita in mod gratuit:

Dreptul de a accesa și de a obține o copie a informațiilor dumneavoastră cu caracter personal. Aveți dreptul să solicitați confirmarea dacă procesăm oricare dintre informațiile dumneavoastră cu caracter personal. Dacă este cazul, puteți avea acces la informațiile dumneavoastră cu caracter personal și la anumite informații referitoare la modul în care sunt gestionate și protejate datele. În unele cazuri, ne puteți cere să vă furnizăm o copie electronică a informațiilor dumneavoastră.

Dreptul de a vă corecta informațiile cu caracter personal. Dacă puteți demonstra că informațiile cu caracter personal pe care le deținem cu privire la dumneavoastră nu sunt corecte, puteți solicita actualizarea sau corectarea acestor informații.

Dreptul de a fi uitat / de a vi se șterge datele. Puteți face o astfel de solicitare în orice moment, iar Amedecross SRL va evalua îndeplinirea cererii dumneavoastră, însă acest drept se supune oricăror drepturi sau obligații legale potrivit cărora poate fi necesar să păstrăm datele. Pentru situațiile în care, conform legii, stabilim că solicitarea dumneavoastră de a vi se șterge informațiile cu caracter personal trebuie să fie respectată, vom îndeplini acest lucru fără întârzieri nejustificate.

Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment. Procesarea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal se bazează pe consimțământul dumneavoastră. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea niciunei procesări realizate pe baza consimțământului acordat înaintea primirii retragerii respective.

Aveți dreptul să vă opuneți utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing direct. In cazul prelucrarilor in scop de marketing direct, vă puteți opune oricând în mod gratuit și fără justificare.

Măsuri de implementare

Atunci cand prelucrăm datele dumneavoastră, utilizăm măsuri tehnice și organizaționale care să asigure confidențialitatea, disponibilitatea și corectitudinea datelor dumneavoastră.

Cu toate acestea, trebuie să știți că in procesul de furnizare a datelor cu caracter personal către noi, transmiterea acestora prin intermediul internetului nu este complet sigură. Din acest motiv, orice transmitere de date prin intermediul internetului este pe propriul dumneavoastră risc. Odată ce am primit datele dumneavoastră personale, vom utiliza proceduri stricte şi metode de securitate pentru a împiedica accesul neautorizat la aceste informaţii.

Informații de contact

Vă rugăm să adresați întrebările dumneavoastră privind subiectul protecției datelor și orice cerere pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră la adresa de email: compliance@hotelaqua.ro

Vom cerceta și vom încerca să soluţionăm orice astfel de reclamaţie sau cerere cu privire la drepturile dumneavoastră. Dacă nu sunteţi mulţumit(ă) de răspunsul primit, puteţi depune o reclamaţie şi la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.